Ring til os på

+45 4828 8500

Ring til os på
Skriv til os på

krebs@krebs-co.dk

Skriv til os på
Få et tilbud

AM Hybrid Workshops

Prøv kræfter med forskellige ‘Freeform Injection Molding’ metoder på egne produkter og kickstart dine udviklingsprojekter.

Vi afholder løbende AM Hybrid workshops. Formålet er at give flere danske virksomheder mulighed for at få hands-on erfaring med at arbejde med AM Hybrid – en fusion af 3D print og sprøjtestøbning, hvor vi i fællesskab printer formdele som efterfølgende benyttes til sprøjtestøbning.

Programmet har fokus på, at du som deltager ikke bare får produceret egne komponenter, men også selv kommer til at få hands on erfaring med processen og dermed får endnu bedre indblik i de mange muligheder, der er med AM Hybrid teknologien. Hovedparten af aktiviteterne vil være af praktisk karakter, hvor du som deltager vil veksle mellem at arbejde i eget  3D program, printe dele og støbe komponenter i de printede dele.

Programmet består af fem workshop dage opdelt i to faser af henholdsvis tre og to dages varighed. Mellem de to faser indlægges en pause på nogle uger, hvor deltagerne får mulighed for individuelt at arbejde videre med egne produkter. I pausen vil det også være muligt at få fremtaget bearbejdede dele i metal, hvis der er behov for det.

Vi kan planlægge og tilrettelægge en workshop, så den er skræddersyet jeres behov. Kontakt os hvis du ønsker at høre nærmere.

Sådan får du mest muligt ud af kursusforløbet

  • Maks. to deltagere fra hver virksomhed til programmet.
  • Minimum en til to komponenter, som I gerne vil arbejde med i AM Hybrid.
  • Adgang til eget tegneprogram, så I kan modificere og arbejde med komponenten i forbindelse med workshoppen.

Formudvikling og formfremstilling

Vi er med til at sikre dig en emnekonstruktion, hvor der er højde for den specifikke produktionsproces, materialevalg og forventede produktionsvolumen med fokus på at opnå det bedst mulige resultat til den lavest mulige pris. Det giver sikkerhed for at slutproduktet svarer til dine forventninger og krav.

For at kunne rådgive dig bedst muligt er det derfor vigtigt, at vi har så mange informationer som muligt. Det kan eksempelvis være krav til styrke, materialer, produktionsantal, pris på det færdige produkt eller andre afgørende succeskriterier.

Vi samarbejder med en række forskellige formleverandører i ind- og udland og har stor erfaring med at udvælge de rette leverandører til den enkelte opgave. Vi håndterer hele forløbet omkring formfremstilling og har desuden eget værksted for en smidig håndtering og udførsel af service, reparationer og mindre ændringer på formene. Det er med til at minimere din risiko for forsinket leverance pga. produktionsstop samtidig med at dine omkostninger holdes nede.

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder omkring deres udviklingsprojekter og bidrager med en dyb specialviden, som sikrer, at de rigtige valg bliver truffet undervejs i udviklingsforløbet.

Peter-www-150x150

Peter Bay,
Plastingeniør og Direktør

Mobil +45 2527 8111, e-mail peter@krebs-co.dk

Vores lange erfaring kommer vores kunder til gode, når det gælder rådgivning, formgivning og materialevalg. Ofte gør små justeringer en kæmpe forskel ift. optimering af en produktionsrentabilitet.

martin-www-150x150

Martin Ranhauge,
Plastingeniør og Teknisk direktør

mobil +45 4044 7410, e-mail martin@krebs-co.dk

Produktudvikling og kompetencer

Vi er din kompetente samarbejdspartner hele vejen igennem konstruktionsprocessen fra udviklingsarbejde, værktøjskonstruktion, prototyper og produktmodning til produktion. Vi samarbejder på alle niveauer ud fra dine ønsker og behov. Præcist hvor i processen du vælger at involvere os er selvfølgelig helt op til dig og det konkrete projekt. Erfaringsmæssigt er det dog en fordel, hvis vi bliver inddraget så tidligt som muligt, så vi i fællesskab kan identificere den bedste løsning i forhold til dine specifikke behov.

Kontakt os hvis du vil høre mere.

Vi samarbejder med vores kunder med bl.a.:

  • Konceptudvikling
  • Emnekonstruktion
  • Materialevalg ud fra kravsspecifikation
  • Analyser og beregninger
  • Freeform Injection Molding (Rapid prototyping)

Har du brug for sparring til dit næste projekt?

Vi tilbyder alt fra rådgivning til produktion af dine plastemner til konkurrencedygtige priser.